نخستین نشست تخصصی تنظیم گری فناورانه

احسان دوست - مدیر توسعه کسب و کار ویدئو کافه بازار
عابدی نژاد - مدیر عامل گروه دوران
سردار مجید - رئیس پلیس فتا
رضوانی - مدیر عامل یافتار
دکتر امامیان - معاون صدا و سیما و رئیس ساترا
رضاخواه - نماینده مجلس شورای اسلامی
میرزاپور - بنیانگذار استودیو فناوری های تنظیم یار
روحانی - معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی