خیلی خوشحالیم که تصمیم به مشارکت در این رویداد گرفته اید.
لطفا برای ثبت نام و همچنین ارائه طرح پیشنهادی خود فرم اطلاعات زیر و فایل پروپوزال را به دقت تکمیل نمایید.
در صورتی که می خواهید به صورت تیمی در این رویداد شرکت کنید، مشخصات نماینده تیم، وارد شده و مشخصات باقی اعضا تیم و رزومه های آنها به صورت یک فایل pdf در محل تعیین شده، بارگزاری گردد.
این رویداد در قالب ارائه ایده، طرحتیم و محصول برگزار می شود.

فرم ثبت نام

شاخص های ارزیابی طرح ها